KONTAKTINFORMASJON

Adresse

 

Alsvågveien 112
8430 Myre

Øksnes Kommune

Telefon
Daglig Leder
Lasse Reinholdtsen
 
TLF     917 33 045
E-post lasse@reinholdtsenmaskin.no

© 2015 Sortland Data AS - Sortland